Naposledy aktualizováno: 02.12.2020 15:37:51
logo

Obecní knihovna Louka

IMG_9765(1).JPG Žítkovské čarování - Jiří Jilík
Ve čtvrtek 13. února proběhla v naší knihovně přednáška na téma Žítkovské čarování. Přednášel nám PaedDr. Jiří Jilík – novinář, publicista, scénárista a folklorista, který se zabývá Slováckem. Je autorem nebo spoluautorem cca třiceti knih a publikací. Jeho knížka Žítkovské čarování nás zavede do Bílých Karpat, kde nahlédneme do života žítkovských bohyní. Na moravských Kopanicích, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním. Činnost těchto bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti. Jejich úkol byl mnohem praktičtější – pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. Autor v knize taky popisuje svá osobní setkání s poslední žítkovskou bohyní – Irmou Gabrhelovou, kniha také zachycuje a popisuje celou řadu rituálů používaných v Bílých Karpatech a také zaklínadla, která byla při nich pronášena. Besedu jsme uzavřeli promítáním krátkého filmu, ve kterém jsme se blíže seznámili s těžkým životem na moravských Kopanicích a následnou diskuzí s autorem.
3
IMG_6229.JPG autorské čtení knihy Než vyměnili zámky - PhDr. Pavel Popelka CSc
Dne 16. 5. se konalo autorské čtení s panem PhDr. Pavlem Popelkou CSc. Ten nám přijel představit svou nejnovější knížku s názvem Než vyměnili zámky (aneb historky pikantní, mrazivé i jurodivé). Pan Popelka se narodil ve Strání, je to etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, fotograf, publicista a hráč na gajdy. Jeho nová kniha je ohlédnutím za jeho životem, který je spjat s uherskobrodským muzeem. Je to příběh, kdy se autor vydává vlakem do Prahy, aby se tam v den svých narozenin setkal s ministrem, který osobitým způsobem ocení jeho celoživotní muzejní práci Co řekl autor o knize? „Knihu vydávám u příležitosti 120. výročí založení uherskobrodského muzea, ve kterém jsem 41 let pracoval a z toho 25 let řediteloval. Není divu, že vzpomínat na něj budu až do smrti. Všechno mi to tady přirostlo k srdci. Samozřejmě že to všechno jsem dělal nikoliv jen jako povinnost, ale i proto, že mě to bavilo. Ale hlavně jsem tady vykonával práci, která mi byla koníčkem, potkával jsem zajímavé lidi a našel vzácné kolegy, s jejichž pomocí se vytyčené cíle daly mnohdy i přesáhnout, a přitom jsem prožíval pocity radosti z práce i žití. Spjatost s muzeem byla také inspirací k napsání této knihy.“ S panem Popelkou jsme se setkali už poněkolikáté, vždy nás pobavil svým osobitým humorem a budeme moc rádi, pokud nás opět v budoucnu navštíví opět s další novou knížkou. V doprovodném programu nám na housle zahráli a zazpívali pan Roman Sokol a Jiří Buzík, tímto jim moc děkujeme.
10
IMG_5910.JPG Velikonoční tvoření
Ve čtvrtek 11. 4. se v obecní knihovně uskutečnilo velikonoční tvoření pro děti. Ty se s velikým nadšením pustily do výroby velikonočního přání, dále si s pomocí ozdobných děrovaček nadekorovaly kraslice a s pomocí krepového papíru vyrobily kuřátko a zajíčka. Nakonec ještě všichni zvládly vytvořit zápichy do květináčů a ozdobit si mističku s velikonočním osením. Dětí se v knihovně sešlo deset, nejmladší účastník tvoření měl 2 roky.
8
IMG_5236 Mgr. Anežka Hrbáčková - Gruzie
Dne 22. listopadu do naší knihovny opět zavítala paní Anežka Hrbáčková, tentokrát se svojí přednáškou o Gruzii. Součástí přednášky byl krátký film, který nám názorně představil tuto zemi a život jejích obyvatel. Mgr. Anežka Hrbáčková studovala romistiku a poté sociokulturní antropologii na Univerzitě Karlově a dlouhodobě se zajímá o rozmanitost kultur. Cestu do Gruzie podnikla v roce 2011 v šestici kamarádů, které spojovala láska k poznávání cizích zemí, k horské turistice a zájem o region Kavkazu. Volba padla na Gruzii, jako na nejlákavější z kavkazských zemí, ačkoliv původně zvažovali navštívit také Arménii a Ázerbajdžán. Gruzie – gruzínsky Sakartvelo je stát na rozhraní jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie, při východním okraji Černého moře. Jeho sousedy jsou na severu a severovýchodě Rusko, na jihu Turecko a Arménie a na jihovýchodě Ázerbájdžán. Země je spjata s Kavkazem a podstatná část jejího povrchu je hornatá. Obyvatelé se zde živí především zemědělstvím, hojně je rozšířeno např. pasení ovcí, dále se zabývají např. pěstováním vinné révy a výrobou vína. Paní Hrbáčková nám pak v debatě k filmu odpověděla na naše otázky týkající se historie Gruzie, její kultury a taky nám přiblížila život obyvatel, např. jak zde funguje školství, lékařská péče apod. Přednáška byla velmi poutavá a zajímavá a budeme moc rádi, když se s paní Hrbáčkovou opět uvidíme u další zajímavé cestovatelské přednášky.
6
IMG_5086 autorka dětských knížek Lucie Hlavinková - Beseda Zvířátka kolem nás
První týden v říjnu je již tradičně svátkem všech knihoven, kdy se pořádají různé akce pro čtenáře. Obecní knihovna v Louce společně s Městskou knihovnou v Hodoníně uspořádala pro žáky naší základní školy besedu s autorkou dětských knížek, paní Lucií Hlavinkovou. Lucie Hlavinková se narodila a celý život žije v Brně. Studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 ukončila studium religionistiky. Věnuje se učení a psaní. V roce 2015 vyhrála literární soutěž "Hledá se autor bestselleru" nakladatelství Fragment se sci-fi povídkou "Seance", v roce 2016 pak vyhrála literární soutěž Albatrosu s příběhem pro děti "Projekt pes - ten můj". Spisovatelkou se chtěla stát již od svých šesti let, kdy napsala svůj první příběh – dobrodružství pejska Bobíka Paní Hlavinková představila dětem ve škole své tři knížky, nazvané Projekt pes – Ten můj, Smečka a Prázdniny v Beskydech. Knížky jsou o chlapci jménem Honzík, který si moc přeje pejska, ale rodiče mu ho nechtějí dovolit. Vymýšlí proto různé způsoby, jak rodiče přesvědčit. Všechny tyto tři knížky vycházejí ze skutečných příběhů, které autorka zažila se svým pejskem, knížky jsou napsány humornou formou a jsou doplněny krásnými ilustracemi paní Sylvy Francové. Autorka dětem představila i svoji úplnou novinku, která vyjde v listopadu – dětskou knížku Praštěný trpaslík a taky se zmínila o své knížce Sestry Foxovy, kterou napsala pro dospělé čtenáře. Přednáška děti velmi zaujala, s velkým nadšením se zapojovali do debaty a měli spoustu otázek, např. jak dlouho trvá napsání knížky, jak knížka v tiskárně vzniká, kdo do knížky maluje obrázky apod.
9
IMG_4881 Ing. Jan W. Jongepier - Přednáška Houby všeho druhu
Dne 20. září nás v knihovně se svojí přednáškou Houby všeho druhu navštívil pan Ing. Jan W. Jongepier. Pan Jongepier je rodilý Holanďan, ale již od roku 1989 žije v ČR, konkrétně ve Veselí nad Moravou. Je vystudovaný stavební inženýr , původně učil matematiku a programování, ale momentálně vyučuje angličtinu na gymnáziu ve Strážnici. Velmi aktivně se věnuje svým celoživotním koníčkům - botanice a hlavně mykologii. Zabývá se studiem hub zejména v CHKO Bílé Karpaty, které si velmi zamiloval. Pan Jongepier nám ve své prezentaci ukázal jak se houby dělí do různých skupin a čeho si máme všímat při rozeznávání hub. Vysvětlil nám základní rozdíly mezi nejznámějšími jedlými a jedovatými houbami. Taky nám ukázal několik velmi vzácných druhů hub, které rostou pouze v CHKO Bílé Karpaty. Přednáška byla doplněná o prezentaci čerstvých hub, které byly nasbírány především v louckém háji. Přednáška byla velmi poutavá, odcházeli jsme obohacení o mnoho důležitých informací a rad.
13
P4121795 Mgr. Anežka Hrbáčková - Přednáška Český Banát
Dne 12.4. se v naší knihovně uskutečnila přednáška Mgr. Anežky Hráčkové - Český Banát, krajané z Gerníku. Paní Hrbáčková tuto oblast několikrát navštívila a její výklad spojený s krátkým filmem a fotkami byl velmi zajímavý. Přednáška byla směřována hlavně na vesnici Gerník, což je největší z českých vesnic v rumunském Banátu. Dozvěděli jsme se podrobnosti o osídlení této oblasti českými krajany, o životě obyvatel i o problémech spojených s odchodem mladé generace zpět do Čech. Zájem o tuto přednášku byl veliký, proto bychom se rádi opět s paní Hrbáčkovou setkali, tentokrát na přednášce na téma Gruzie.
8
P3221765 Pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 22. března proběhlo v naší knihovně Pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování se zúčastnilo celkem 12 prvňáčků, které v knihovně přivítala paní knihovnice Zuzana Machálková. Ta děti v krátkosti seznámila s výpůjčním řádem a zároveň jim ukázala, které knížky jsou vhodné pro začínající čtenáře. Každé z dětí pak přečetlo krátký úryvek z pohádky, aby dokázaly, že již opravdu umí číst a zaslouží si být pasováni na čtenáře. S pomocí své paní učitelky složily čtenářský slib a pak je již paní knihovnice postupně pasovala na čtenáře. Děti dostaly průkazky do knihovny a drobnou upomínku ve formě záložky do knížky a diplomu. Velmi milým zpestřením bylo recitační vystoupení dětí z třetí a čtvrté třídy a na úplný závěr předvedli své recitační umění někteří prvňáčci. Před odchodem si ještě všechny děti s velkým nadšením vypůjčili knížky a s úsměvem se vracely zpátky do školy.
13
P2221524 RNDr. Ivana Jongepierová - Přednáška Louky Bílých Karpat
22.2.2018 naší obecní knihovnu navštívila paní RNDr. Ivana Jongepierová se svou přednáškou Louky Bílých Karpat. Paní Jongepierová je botanička a ve Správě CHKO Bílé Karpaty se zabývá údržbou a obnovou travních porostů. Její přednáška nás velmi zaujala a budeme moc rádi, když k nám paní Jongepierová na jaře opět zavítá, tentokrát s přednáškou přímo v terénu.
9